Senet, met uitbreiding

SenetBijna drie maanden! Zoveel tijd hadden archeologen nodig om alle vondsten in het graf van Toetanchamon te fotograferen, rubriceren en catalogiseren. Naast ebbenhouten koningsbeelden, vergulde bankjes, vazen van albast en strijdwagens, werd onder andere ook een prachtexemplaar van Senet teruggevonden: het populairste spel uit het oude Egypte van ruim 3.000 jaar geleden.

Uniek spelmateriaal

Senet is een tactische woestijnrace voor twee spelers. Het wordt gespeeld op een mooie, houten box die bestaat uit drie rijen van tel- kens tien vierkante vakjes. Allereerst wor- den de pionnen, vijf bleke en vijf donkere, op de vakjes 1 tot en met 10 geplaatst (wit op oneven en zwart op even). Verplaatsen gebeurt op een unieke manier, want de dob- belsteen werd vervangen door vier langwer- pige tweekleurige houten latten. Elk hebben ze een platte, lichtgekleurde kant en een halfronde, zwartgekleurde zijde. Na het gooien worden de witte, zichtbare kanten geteld. Vier zwarte kanten bovenaan staan voor een 6.
De eerste zet van de startspeler staat vast: de pion die op hokje 10 staat, moet 1 stap verzet worden. Vanaf de 2e beurt kiest de speler welke van zijn pionnen hij verzet. Het doel van het spel is als eerste alle eigen pionnen van het spelbord laten verdwijnen via vakje 30. Verplaatsen doe je van linksboven naar rechtsonder, waarbij je de rijen afgaat zoals een slang.

Er zijn enkele extra regels. Zo mag je bij het gooienvaneen1,4of6nogeenkeer.Ener zijn ook enkele speciale velden, zoals de Nijl en het Huis van Geluk. Het belangrijkste is dat je jouw tegenstander kan aanvallen door op het vakje terecht te komen waar al een pion staat. Deze wisselen dan van plaats. Twee pi- onnen van dezelfde kleur op aangrenzende vakjes beschermen elkaar en kunnen dus niet worden aangevallen. En drie pionnen van eenzelfde kleur vormen een blokkade.

De nieuwe uitbreiding

De nieuwe uitbreiding van Senet met 39 speelkaarten verandert niets aan deze ba- sisregels. Het verschil zit in het feit dat de houten stokjes vervangen werden door dob- belkaarten. Met daarbij ook een paar speci- ale actiekaarten. Alle kaarten passen perfect in de opberglade van de houten box van het basisspel. Een speler heeft nu tijdens zijn beurt keuze uit twee mogelijkheden: of één van zijn vijf handkaarten spelen en de bijho- rende actie uitvoeren, of een kaart wisselen. Dat laatste mag slechts twee keer per spel.

 • Aantal: 2 spelers
 • Duur: 15 – 30 minuten
 • Leeftijd: vanaf 8 jaar
 • Auteur: /
 • Uitgever: Senet

Spel in Zicht

Zowel het basisspel als de uitbreiding heb- ben erg eenvoudige spelregels. Zo word je nietsvermoedend meegezogen in een eeuwenoude race door de woestijn. Iedere beurt probeer je de juiste keuze te maken. De uitbreiding zonder het gooien met de houten stokjes mist misschien een beetje het gevoel van Egyptische bouwvakkers of wachters die hun tijd doodden met een spelletje Senet. Maar de extra actiekaarten hebben dan weer als troef dat je het spel op een meer tactische manier kan spelen.

Hoewel een spelletje Senet maar een kwartier tot een half uur duurt, sta je versteld van de sfeer waarin je terecht komt. Het spel sym- boliseert dan wel de rondzwervingen van de ziel in de onderwereld, maar ook niet- Egyptofielen zullen deze aloude parel zeker kunnen smaken.

 • Spelmateriaal
  10
 • Tactiek
  8
 • Complexiteit
  4
 • Interactie
  10
Share.